Ban QLDA ODA tỉnh Lào Cai

http://odalaocai.vn


HỘI THẢO HƯỚNG DẪN LỒNG GHÉP GIỚI TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN GMS

Tiểu dự án đô thị Sa Pa là một trong ba tiểu dự án thuộc dự án GMS2. Kết quả đầu ra của tiểu dự án Sa Pa đó là: (i) các kế hoạch phát triển kinh tế chiến lược địa phương (SLEDPs); (ii) ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị được thực hiện; (iii) năng lực thể chế về quản lý đầu tư công được tăng cường; và (iv) nhận thức cộng đồng về các hoạt động của dự án và tính bền vững về môi trường được nâng cao.
Ba hạng mục công trình chính được xây dựng trong khuôn khổ tiểu dự án Sa Pa, bao gồm: SP1: Thoát nước mưa, nước thải; SP2: Đường số 1 – Tuyến đường 152; SP3: Nâng cấp trung tâm thị trấn.
Bên cạnh các công trình xây dựng tại Sa Pa và các hoạt động hỗ trợ quản lý thực hiện dự án khác, một đơn vị tư vấn (Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường và Xây dựng – CEEN) được tuyển dụng nhằm thực hiện tăng cường năng lực (TCNL) cho đơn vị quản lý đầu tư công và nâng cao nhận thức của cộng đồng về các hoạt động của dự án nhằm đảm bảo tính bền vững và mang lại hiệu quả thiết thực cho địa phương. Nhiệm vụ chính của tư vấn TCNL gồm: (1) Tăng cường năng lực vận hành và bảo dưỡng; và (2) Thực hiện Kế hoạch hành động giới, cải thiện sinh kế bền vững và truyền thông.
Trong khuôn khổ của dự án, 5 chiến dịch truyền thông được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, tăng cường hiệu quả của các công trình đầu tư. Các chiến dịch bao gồm:

  • Chiến dịch 1: Truyền thông thông tin về Dự án, vai trò và trách nhiệm của cộng đồng vào quản lý môi trường – giám sát các hoạt động thực hiện công trình dự án trên địa bàn
  • Chiến dịch 2: Nhận thức về sức khỏe và vệ sinh môi trường - quyền lợi và trách nhiệm của cộng đồng tiếp cận, đấu nối, sử dụng và bảo vệ công trình hệ thống thoát nước và xử lý nước thải
  • Chiến dịch 3: Thúc đẩy các sáng kiến, mô hình sinh kế gắn với phát triển sinh kế bền vững – Quảng bá sản phẩm, tiếp cận thị trường gắn với 2 mô hình sinh kế, phân công lao động theo giới trong các hoạt động phát triển sinh kế
  • Chiến dịch 4: Nâng cao nhận thức về Bình đẳng giới và những vấn đề phụ nữ quan tâm: phòng chống các tệ nạn xã hội buôn bán phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực giới, xâm hại tình dục, …
  • Chiến dịch 5: Nâng cao nhận thức về môi trường, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai
    Các hoạt động truyền thông trong các chiến dịch này sẽ kết hợp trực tiếp/gián tiếp với các hoạt động truyền thông của địa phương từ quý IV/2018 đến năm 2020.Để thực hiện các hoạt động truyền thông này, tư vấn CEEN sẽ tập huấn, hướng dẫn nâng cao năng lực cho các bên liên quan tại huyện Sa Pa để xây dựng kế hoạch truyền thông, tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông, hướng dẫn và hỗ trợ quá trình thực hiện kế hoạch truyền thông.
    Một số hình ảnh tại buổi lễ
Một số hình ảnh tại buổi truyền thông
Một số hình ảnh tại buổi truyền thông
Một số hình ảnh tải lên từ máy chủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây